Årsberetning DHG Gymnastik marts 2017 – marts 2018

 

 

Atter er vi nået til en periode, som beretter om tiden fra marts 2017 til marts 2018 i DHG Gymnastik. 

Et år vi kan se tilbage på med mange gode oplevelser, udfordringer og opgaver af forskellig art og karakter. 

Af Stævner og arrangementer, som gymnastikafdelingen har afholdt, kan her nævnes: 

  • Fastelavn
  • DHG-dag
  • Gymnastikskole
  • Familiedag
  • Julestue  

Af stævner og arrangementer, som vores gymnaster har deltaget i, kan her nævnes:  

  • Opvisninger forskellige steder på Fyn og i resten af Danmark. DHG Gymnastik har igen haft flere af foreningens hold, som har vist, hvad holdene formår og kan. Det giver samtidig også gymnaster og instruktører fælles oplevelser, som igen styrker sammenholdet og forhåbentlig en fornemmelse af foreningslivet.

  • Indledende konkurrencer indenfor Grand Prix Rytme, Æstetisk gymnastik og Acro efterfulgt af DM konkurrencer. Ligeledes har nogle af de rytmiske konkurrencehold deltaget i Nordiske Cups og WM Cups. Nederst i referatet ses en oversigt over de hold, som har deltaget i diverse cups og konkurrencer samt deres resultater.

  • Opvisning i Tivoli. Her udtages hold, som har opnået en pladsering mellem de 3 bedste hold fra DM konkurrencer, og her var DHG Gymnastik repræsenteret med hold både fra GPR og SportsAcro. 

I forlængelse af ovennævnte oplysninger, om konkurrencer og andre udtagelser, så må vi være meget stolte af alle instruktører i DHG Gymnastik, og nok især de instruktører, som har lagt mange timer i at forberede sig til deres konkurrencehold. 

Der bruges mange timer på træningsstederne, men bestemt ikke færre timer ved forberedelserne forud. Vil man være med på topplan, så er et program ikke noget, man lige ryster ud af ærmet, tror jeg ikke, men noget man bruger mange timer på. Disse timer kan helt klart ikke gøres op i lønninger, da gymnasternes kontingent så ville blive alt for høj. Derfor kræver det entusiastiske og målrettede instruktører, som brænder for deres gerning, men samtidig også udholdenhed, vedholdenhed, pædagogiske evner og frem for alt lysten til at føre gymnasterne frem til målet. Ingen hold uden instruktører og ingen instruktører uden hold.  

Nogle af de store ønsker, som DHG gymnastik ikke helt formår at opfylde, er de optimale træningsforhold. Det er ikke første gang, jeg oplyser det, men nok heller ikke sidste gang. Vi håber og må tro på, at der findes instanser, som kan se det store frivillige arbejde, der lægges for dagen fra både bestyrelse og instruktører, og med det i baghovedet forhåbentlig kan finde økonomi til at honorere dette arbejde. Dette kunne bl.a. være tilskud til opførelse af bedre træningsfaciliteter. 

Bestyrelsesarbejde er frivilligt, men det er instruktørgerningen næsten også. Derfor går mine tanker også på alle de øvrige instruktører og hjælpere, som lægger et stort arbejde i alle de øvrige hold, vi har i DHG Gymnastik. Deres arbejde er guld værd. 

Vi må desværre opleve, at vi til tider er nødsaget til at lukke hold, da vi ikke har kunnet finde instruktører til holdene. Vi vil så gerne, men må også erkende, at der også er bud om pladserne fra alle de andre foreninger i byen, og instruktører hænger ikke på træerne. I vores travle hverdag, skal der samtidig også være plads til at dyrke sig selv, venner og uddannelse.  

Flere foreninger ”lokker” også med deres gode faciliteter, og det er også netop dette, nogle instruktører går efter. Så – vi har ønsker om mere optimale træningsfaciliteter. Mangel på træningssteder og instruktører har desværre også været en af grundene til, at vi har måttet afvise alt for mange gymnaster, dette være sig på bl.a. vores jumpsters hold, da holdene her var overtegnede – gymnaster stod på venteliste, men hvis ventetiden bliver for lang, finder man andre steder at gå, og dermed få sine ønsker opfyldt.  

Trods disse lidt negative oplysninger, så overskygges det heldigvis af ALLE de andre positive ting, som foregår i DHG Gymnastik og vores hold generelt.  

Sidste NYT.  Så har vores SportsAcro hold været til audition til Danmark har Talent og d. 3.marts fik de svar på at de er gået videre til Live Show. Dette kunne opleves på TV.  

 

Tilbage til de arrangementer, som DHG Gymnastik har afholdt.  

Efter sidste generalforsamling afholdt vi, som det første, Fastelavn (søndag d. 26. februar), som blev afviklet i Klostermarkhallen. En god dag, men desværre ikke med så mange tilmeldte, men de, der var der, fik en god oplevelse. Tak til de frivillige instruktører, som stod for arrangementet.  

Næste store arrangement kom så til vores DHG –dag (lørdag d. 1. april), som blev afviklet i Dalumhallerne. En dag hvor rigtig mange frivillige er i spil. Der skal pyntes i hallen, der skal sættes stole og borde op og der skal gøres klar, så både gymnaster og publikummer får en god oplevelse.  

Der blev vist gymnastik lige fra forældre/barn – over voksne til konkurrence. Der var varmt i hal 1, og det skyldtes ikke mindst det gode fremmøde af tilskuere. Alt i alt en god dag, hvor mange fik noget for både øjne og ører.  

Mellem næste arrangement skal her nævnes, at jeg og et bestyrelsesmedlem, deltog ved den Fynske Flagfest, Valdemarsdag, hvor vi fik overdraget en lille fane. Vi er nu i besiddelse af 3 faner, som alle bliver rigt brugt ved stævner og arrangementer, og som nu dækker flere aldersgrupper. En festlig dag, hvor de, der har fanen kær, blev helt varm om hjertet ved synet at så mange faner.  

Næste arrangement i sæsonen var afholdelse af Gymnastikskole. Denne blev afviklet i perioden 7.-9. august. Et længe ønsket arrangement, som endelig blev til noget. At starte noget op, som ikke tidligere er afprøvet, har selvfølgelig sine udfordringer. Gymnastikskolen skulle være for børn i alderen 8-13 år. Opgaven blev afviklet i samarbejde med DGI Fyn, som sørgede for tilmelding og generelt det administrative. Vi satte en tilmeldingsgrænse på 30 deltagere. Dagene skulle omhandle kammeratligt samvær, hygge og ikke mindst aktivitet.  

For at få et sådant arrangement til at blive vellykket, kræver det koordination og frivillige personer. Selvfølgelig, når vi ser i bakspejlet er der plads til forbedringer, hvilket vi også vil prøve at tage højde for, når vi igen i 2018 gentager arrangementet.  

Vi vil dog se tilbage på arrangementet blev løftet pande, og meddele at det var en god oplevelse. Der var god aktivitet alle dagene, og vi ser frem til et nyt arrangement til august 2018.  

Jeg vil hermed give en stor tak til ALLE frivillige, som var aktivt deltagende ved Gymnastikskolen. I gjorde et kæmpe arbejde for at få arrangementet afviklet så optimalt som muligt. Arbejdsopgaverne var fordelt, så hver havde en brik i det store spil. Efterfølgende har vi evalueret på dagene, og håber at de små ”fodfejl” ikke opstår næste gang. Vores målsætning er 60 børn og unge, hvis alle odds er med os.  

Vi startede den nye sæson i uge 36 og kom godt fra start.  

Allerede søndag d. 12 november havde vi vores Familiedag, som blev afviklet i Træningssalen i Odense Idrætspark. God tilslutning hvor børn og forældre/bedsteforældre fik tumlet med de mange redskaber, der forefindes i denne sal. Tak til de frivillige instruktører og hjælpere, som fik dagen til at forløbe efter hensigten ”at skabe fællesskab og oplevelse”. Vi har besluttet at denne dag fremover skal planlægges med afvikling 2. søndag i november.  

Sidste arrangement i 2017 blev , som traditionen tro, vores Julestue for den voksne del af DHG’s medlemmer. Denne dag afvikles også altid første tirsdag i december. Intet nyt, for, som altid, var der  stor tilslutning til denne dag. Der røres , endnu, heller ikke ved det traditionsrige program, nemlig: Luciaoptog, kaffe og kage, Bankospil mm. samt fælles ”kor”, hvor dagens udvalgte sange og salmer synges.  

Også her skal lyde en stor tak til alle de frivillige hjælpere.  

Her til sidst vil jeg rette en stor tak til min bestyrelse, som siden sidste generalforsamling har fået et medlemsskift, hvilket også giver os ”gamle” en øjenåbner for at vi ikke tager ”alt for givet”, men får overleveret de opgaver, der er i en bestyrelse, så optimalt som muligt.  

Som bestyrelsesmedlem har vi mange, både positive men også mindre positive, opgaver at løse. Heldigvis flest af de positive. Vi skal alle huske, at påskønne hinandens opgaver og forskellighed samt være aktivt lyttende overfor nye tiltag og forandringer. Foreningslivet er i rivende udvikling og kræver derfor at vi ikke går i stå. Vi skal opmuntre hinanden og give hinanden, og ikke mindst os selv, et skulderklap for, at vi gør en forskel.  

I forlængelse af dette vil jeg igen rette en tak til alle de frivillige, som har bidraget med det, de kunne, og vi har stadig brug for flere frivillige hænder.

 

Sonja B. Jakobsen  

Formand  

DHG Gymnastik

 

 

Resultater for Grand Prix Rytme, Æstetisk og SportsAcro

 

Grand Prix Rytme DM  

Senior Fri- 1. division Team Fricka: 3. plads (10)  

Pige 1. Div: Team Estella 5. Plads (7)  

Mini 8-10 år: Team Gaia: 5. plads (11)  

Mini Mono 2. division Team Adea: 2. plads (8)  

Mini Mono 2. division Team Evelin: 8. plads (8)

 

Æstetisk/AGG DM  

Børn 8-12 år: Team Gaia 5. plads (13)  

Børn 8-12 år: Team Adea 11. plads (13)  

Børn 12-14 år: Team Estella:  3. plads (9)  

Junior Team Fricka: 4. plads (7)

 

Open Nordic Cup Junior  

I Finland deltog Team Fricka 

 

World Cup II/Meditirenea Cup  

Her deltog Team Estelle I klassen 12-14 år.

 

Resultater for SportsAcro  

Junior Pige Par – National . – 1. Division: 5. Plads (6)  

Pige Par – National DK3 -1. division: 2. plads (7)  

Pige gruppe – National DK3: 4. plads (8) + 7. plads (8)  

Senior dame Par – International. 1. division: 2. plads (8)