AFVIKLING AF ÅRETS KONKURRENCER 2021

På baggrund af Regeringens udmelding den 5. januar 2021 om gældende restriktioner ifm. Covid-19 har Udvalget for Rytmisk Gymnastik (URG) besluttet nedenstående for den resterende sæson.

Tre scenarier for afvikling af årets konkurrencer
Afhængigt af de gældende restriktioner på tidspunktet for afvikling af årets konkurrencer opererer man med følgende tre muligheder:

  1. Fysisk til stede i hallen med publikum
  2. Fysisk til stede i hallen uden publikum
  3. Virtuel konkurrence, hvor gymnaster konkurrerer fra egen hal via livestreaming.

DM 1. runde, oprindeligt planlagt til afvikling den 6.-7. februar 2021, er aflyst set i lyset af den nuværende situation. Det er samtidig besluttet, at Regionsmesterskaberne i foråret afvikles uden inddeling i divisioner, og at divisionsinddelingen ved DM 2. runde i april vil ske på baggrund af de givne karakterer ved Regionsmesterskaberne.

Disse betingelser skal være opfyldt for at kunne afvikle aktiviteter
Gymnaster i rækker fra 12 år (mini) og yngre skal have mulighed for at træne i foreningen minimum én måned, før den medaljegivende konkurrence afholdes. Dette gælder RSG enkeltgymnaster og grupper samt AGG/GPR som hold.

Gymnaster i rækker fra 12 år (pige/pre-junior) og ældre skal have mulighed for at træne i foreningen i minimum 14 dage, før medaljegivende konkurrence afholdes. Dette gælder RSG enkeltgymnaster og hold samt AGG/GPR som hold.

Hvornår ved vi, om en konkurrence kan afholdes?
Ca. én måned forud for hver enkelt konkurrence vil det blive vurderet, om afvikling af en fysisk eller virtuel konkurrence er mulig i henhold til de på dette tidspunkt gældende Covid-19-restriktioner. Dog ved vi allerede nu, at afvikling af konkurrencer – uanset form – kun bliver en realitet, såfremt forsamlingsloftet hæves til 50 personer.

Jeres respektive instruktører på konkurrenceholdene i foreningen vil naturligvis holde jer opdateret, og give jer direkte besked, så snart de ved, om en konkurrence bliver en realitet. Vi krydser fingre og håber på det bedste.

Læs hele URG’s udmelding her (under fanen rytmisk), og læs om afvikling af øvrige konkurrencer og opvisninger.