Årsberetning MAJ 2021

DHG Gymnastik Generalforsamling, tirsdag d. 1. MARTS 2022 kl. 19.00 KLUBHUSET, 5260 ODENSE S - BERETNING I PERIODEN 12. MAJ 2021 - 28. FEBRUAR 2022

Vi stod ved sæsonens start mandag d. 30. august 2021 – kunne vi starte, eller ville coronaen stadig spænde ben for, at det frivillige foreningsliv kunne åbne? Hurra – vi kunne starte. OG SÅ – alligevel – gik det galt igen, og vi måtte lukke i perioden 19. december 2021 til 5. januar 2022. Herefter var vi klar igen, med de restriktioner, der fulgte med.

Og nu er vi her – stadig med fuld aktivitet. 


HVAD ER DER SÅ SKET FRA 12. MAJ FREM TIL I DAG?
Jeg vil fremlægge beretningen i følgende punkter:

· Coronaen
· Sæsonstart med hold og medlemmer
· Stævner / arrangementer / møder (birgit 25 års jub)
· Konkurrencer
· Nye tiltag m.m.
· Fremtiden

CORONA
Foråret 2021 – den officielle sæson var slut, men for at tilgodese de hold, der havde været hårdest ramt af nedlukning i efteråret 2020, tilbød vi træning i april måned. Nogle hold fortsatte med at træne udendørs og enkelte trænede virtuelt.


SÆSONSTART
Som tidligere nævnt, startede vi sæsonen d. 30. august, og efterhånden som ugerne gik, kunne vi heldigvis konstatere, at antallet af medlemmer ikke var påvirket af coronaen. Vi kom op på ca. samme antal medlemmer som de seneste år, omkring 1000 medlemmer. Vi startede stort set med de samme hold, som vi startede op med i sidste sæson. Vi havde dog et nyt hold på programmet SPARTACUS TEENS, hvilket desværre viste sig ikke fik tilslutning og derfor efterfølgende blev lukket. Vi måtte desværre også lukke Præ Mikro grundet meget få gymnaster.


STÆVNER / ARRANGEMENTER / MØDER
Trods coronaen valgte vi alligevel at forsøge os med at melde vores Gymnastikskole ud. Det var godt, at vi gjorde det. Der var en meget fin tilslutning, ca. 40 aktive gymnaster, og gymnastikskolen sluttede af med en opvisning. Der skal herfra lyde en stor tak til arrangørerne, instruktører og hjælpere og til de frivillige personer, som både sørgede for sponsorgaver og bagte kager til gymnasterne. Udover den traditionelle gymnastikskole, blev der også afviklet en Elitecamp for interesserede af Grand Prix Rytme. Til dette arrangement var der tilmeldt 21 gymnaster. Også her skal der lyde en stor tak til arrangører.

Familiedagen, som ligger 2. søndag i november, blev desværre ikke afviklet grundet andet arrangement i Odense Idrætshals træningshal. Vi håber dog stadig at kunne komme tilbage i 2022.

Fastelavnsarrangementet som var planlagt i 2022, valgte vi at aflyse, da situationen omkring corona var usikker på det tidspunkt, hvor vi skulle udsende invitationen. Vi vil have arrangementet liggende og vurdere, om det stadig er aktuelt til næste sæson.

Instruktørmøderne i maj og august 2021 blev afviklet som vanligt, men desværre måtte vi aflyse mødet i januar 2022, grundet corona. Der skal her lige knyttes en kommentar til instruktørmødet i maj. Da det, desværre, stadig ikke var muligt at afholde DHG-dag i 2021, hvor der her bl.a. offentliggøres mærkedage og andre højtidelige informationer, var det heldigvis muligt at fejre en mærkedag ved instruktørmødet i maj 2021. Vi havde et jubilæum at fejre. Birgit Petersen kunne blive fejret med sit 25-års jubilæum i DHG Gymnastik. DHG Gymnastik siger også her Birgit tak for mange års indsats.


KONKURRENCER
Desværre blev flere ACRO, GPR og AGG konkurrencer ikke afviklet som datosat grundet corona, men heldigvis blev GPR og AGG gymnasterne bedømt, men med virtuelle dommere, hvilket måske nok kunne have sine udfordringer. Det betød, at optagelserne både skulle vises i rette lokaleforhold, og at videooptagelsesudstyr skulle være af en bestemt karakter.
DHG hjembragte dog flotte placeringer. Et af de flotte resultater kom fra Team Valiite, som ved AGG udtagelseskonkurrencen i 2021 betød, at de blev udtaget til at deltage i VM i AGG/Æstetisk gymnastik i Helsinki. Holdet placerede sig flot i første runde og gik videre til finalerunden dagen efter, hvor de også viste en flot serie.
Resultaterne fra GPR og AGG forefindes som bilag til beretningen. Dog ingen resultater fra Acro, da disse stævner ikke har været afholdt siden 2019.

NYE TILTAG M.M.
Som tidligere nævnt, havde vi Spartacus Teens på programmet i denne sæson, som desværre ikke kom i gang. Det skal selvfølgelig ikke bremse os for nye tiltag af den grund. Vi har derfor startet et nyt hold pr. 1. februar 2022, som vi håber vi blive en succes. Holdet SMART træning er et hold for begge køn og ikke aldersbetinget, men som nok mest henvender sig til personer, som er i den arbejdsdygtige alder og opefter. Konceptet bygger på at styrke hjernen. Som bekrevet på hjemmesiden: Med SMART Training udfordrer du hjernen i at udføre de processer, som den er skabt til at udføre. SMART Training indeholder bl.a. elementer, der kan være med til at:

· Forbedre din koncentrationsevne
· Forbedre din hukommelse og opmærksomhed
· Styrke din balance og koordination
· Styrke din indlæringsevne

Med mere: Til sommer står gymnastikkens tegn i Landsstævnet i Svendborg. Et stævne hvor alle mødes og bl.a. laver gymnastik, får en masse oplevelser og fællesskab. I den forbindelse kan her nævnes, at DHG er repræsenteret med holdet Ferme Quinder. Et af DGI Fyns fælleshold er bl.a. holdet Klassiske Kvinder. Her har DHG Gymnastik den fornøjelse, at vores instruktør, Helle Bonde, har fået den fine opgave at stå for dette hold.

FREMTIDEN
DHG gymnastik håber på at kunne bestå i mange år endnu. Vi vil gerne kunne bibeholde flere forskellige typer hold, både på breddeplan, men også på eliteplan. Vores ønske er også at kunne motivere og bibeholde vores instruktører og hjælpere og samtidig også fremstå som en forening, hvor nye instruktører og medlemmer har lyst til at være en del af. Vi mener at være åbne for nye tiltag og lytter til de input, der måtte komme fra vores nuværende instruktører. Vi er også åbne for, hvis nye instruktører byder sig ind med et nyt hold. Derfor påtænker vi også at starte et yogahold op.

Vi kan alle sammen lære nyt, og ved fælles hjælp kan vi udvikle og ikke afvikle.

SLUTTELIG vil jeg sige tak til mine bestyrelsesmedlemmer for jeres indsats og de tiltag, I har været med til at skabe i DHG Gymnastik.


Sonja B. Jakobsen 
Formand 
DHG Gymnastik 

Bilag til Årsberetningen 2022 i DHG Gymnastik

 

Resultater fra FM/DM/AGG

DM/FM/JM/SM GPR 13/6 2021:
Pigerækken Team Unit nr. 2 (12)
Junior Team Valiite nr. 2 (12)
Senior Team Estella nr. 3 (7)
Mini Mono nr. 5 (8)
Mini 8-10 år Team Jasmin nr. 4 (11)
Min 10-12 år Team Chérie nr. 4 (15)

DM AGG 29/5 2021:
Children 10-12 år Team Chérie nr. 4 (6)
Children 12-14 år Team Unit nr. 6 (9)
Junior Team Valiite nr. 2 (7)
Women Team Estalle nr. 3 (7)

AGG udtagelseskonkurrence 8/1 2022:
Children 10-12 år Team Chérie nr. 3 (9)
Children 12-14 år Team Unit nr. 3 (3)
Junior Team Valiite nr.3 (9)