Årsberetning MAJ 2021

DHG Gymnastik Generalforsamling, tirsdag d.11. MAJ 2021 kl. 19.00 Dalumhallens mødelokale , Mejerivej 1, 5260 Odense S - ÅRET DER ER GÅET

En sæson som langt fra har været afviklet som vanlig. Coronaen satte, i den grad, sit aftryk på træninger, konkurrencer og andre arrangementer. 


STOR TILSLUTNING TIL JYSK-FYNSKE MESTERSKABER I SÆSON 2019/2020
Her lige en oplysning, som ikke nåede at komme med i sidste års beretning.
DHG afholdt det jysk-fynske mesterskab i Grand Prix Rytme i Højbyhallerne, søndag d. 1. marts. 2020. Et stævne som forløb meget flot med stor tilslutning af tilskuere. Stor tak til arrangørerne af dette stævne, som i dette tilfælde var Team Estella og frivillige hjælpere fra DHG. 


50-ÅRS INSTRUKTØRJUBILÆUM
Efter sidste års generalforsamling, som blev afholdt d. 
3. marts 2020, blev Danmark lukket ned d. 4. marts, og her sluttede de sidste indendørs gymnastikaktiviteter. Alle opvisninger blev aflyst og dermed også vores egen DHG-dag. Denne dag ville ellers have indeholdt et ekstra punkt på dagen, da Sonja B. Jakobsen ville have kunnet holde sit 50-års jubilæum som instruktør i DHG Gymnastik. 


NY HJEMMESIDE & WEBANSVARLIG
Foråret kom, sommeren gik, og efteråret nærmede sig.
 
Der blev henover sommeren arbejdet med en ny hjemmeside, hvor der blev tilknyttet en ny webansvarlig.  Den nye hjemmeside skulle være mere brugervenlig og ikke mindst mere indbydende for nye medlemmer. Med tilretninger og justeringer blev hjemmesiden klar til sæsonstart. 


SEN SÆSONSTART & INTRODUKTION AF POUND FIT
Vi startede sæsonen en uge senere end normalt, for, på den måde, at kunne sikre os en 
Coronafri opstart. 
Vi havde nogle opstartsvanskeligheder på Hjalleseskolen, da der skulle etableres nye badeforhold , hvilket gjorde, at vores hold der, startede med 3 ugers forsinkelse. Dette var ikke den bedste start for disse hold og for DHG Gymnastik. 

Et nyt hold på programmet, Pound Fit, fik set dagens lys i DHG Gymnastik. Pound Fit er en aktivitet, hvor der sammen med det rytmiske arbejdes med 2 sticks. Konceptet er amerikansk, så derfor ikke så kendt. Efter 3 gange afholdt vi en betalingsfri prøvetime for at trække nysgerrige til. Pæn tilslutning, men det gav desværre efterfølgende ikke noget positivt resultat. Efter en måned måtte vi desværre lukke holdet. Vi havde dog udover Pound Fit et rytmisk hold for piger 14+, som desværre også måtte lukke. 
Tilslutningen til alle vores hold var dog bedre, end vi måske havde frygtet. Man ville til gymnastikNu var vi i gang. Vi havde endog ventelister på hold som jumpsters og forældre/barn-hold. Der blev trænet, og alt gik som det skulle, dog lurede coronaen stadig i baghovedet. 


RESTRIKTIONER BREMSEDE AKTIVITETEN
Uge 43 kom så den første restriktion ift. 
antal forsamlede indendørs. Max. 10 måtte træne inkl. instruktør(er). Dette betød, at de hold, hvor der var mere end 9 voksne gymnaster på, måtte lukke eller deles op i mindre ”hold”. Dette var kun muligt for enkelte hold, hvor disse kunne deles og træne i forlængelse af hinanden. Børnehold kunne stadig fortsætte. Den største tragedie var helt klart for vores motionister, som mistede alt. 

Vi fortsatte med de nye restriktioner. MEN d. 11.12.2020, måtte alt lukke, da INGEN aktiviteter måtte foregå indendørs. Den eneste kattelem, der stod åben, var kattelemmen for Team Estella, som måtte træne indendørs, da de var at sidestille med ulønnede ”professionelle” grundet deres pladsering i AGG-regi, hvor man konkurrerer på EM- og VM-plan i disciplinen – æstetisk gymnastik. Holdet var til konkurrence via virtuel konkurrence. En blandet oplevelse da dommerne jo sad på ”afstand” og bedømte. Der blev også stillet specielle krav, fra URG, til opsætning af konkurrencegulv. 
Vi havde dog nogle enkelte hold, som kunne omstille deres træning til ZOOM-træning. Meget fint for den unge og yngre generation, men ikke optimalt for den ”ældre” generation, som kunne have vanskeligheder med at installere dette system. Et enkelt hold fik deres træningsprogram via Youtube, som blev oprettet via mail. 
Nedlukningen betød også, at vores instruktør- og hjælpermøde i januar 2021 måtte afholdes virtuelt. Det var OK, og så fik vi også prøvet det. 


SÆSONAFSLUTNING & HÅB OM OPTIMAL SÆSONSTART TIL AUGUST
Vi 
sluttede vores officielle sæson, onsdag d. 31. martsog efterfølgende var det heldigvis muligt at træne udendørs. De hold, der gerne ville, og rent udfoldelsesmæssigt havde mulighed for dette, startede allerede ugen efter Påske, uanset vejrforhold. Super seje gymnaster og instruktører. 
Den 21. april, kom der igen nye træningsmuligheder – nu kunne man træne indendørs. Dette blev for børn og unge op til 18 år, og med en max. forsamling på 25 personer – inkl. instruktører, samt træning for ældre i alderen 70+ med coronapas og med en max. forsamling på max. 10. Dette gav, i vores situation, ikke nogen mening og dermed heller ingen hurra-oplevelse. Løbet var kørt for disse målgrupper – sæsonen var slut. 

Vi har nu, pr. 3. maj, kun vores konkurrencehold samt crossdance og Ferme Quinder, der fortsætter i maj og juni måned. 
Vi ser frem til og håber på en optimal sæsonstart , hvor flere er blevet vaccineret, og hvor restriktionerne er blevet lempet til alles  fordel. Vi håber også, at medlemmerne vil vende tilbage trods deres nedlukning på forskellige tidspunkter. 

Vi, bestyrelsen, ser i hvert fald frem til en sæsonstart, hvor vi kan arbejde og servicere vores medlemmer på en så optimal måde som muligt. Vores mål er fastholde tidligere medlemmer, men ser også meget gerne, at nye får lyst til at melde sig ind i DHG Gymnastik. Vi påtænker også at oprette forældre/barn-hold og puslingehold på Højmeskolen. Målet er også at implementere instruktører og frivillige i foreningsarbejdet samt genskabe de gode arrangementer som Familiedag, Julestue, Fastelavn, søndagsfræs og ikke mindst vores afslutning på sæsonen, DHG-dagen.  
Tak til mine bestyrelsesmedlemmer for jeres vedholdenhed og udholdenhed, for at I, trods de mange restriktioner og forandringer, har arbejdet på at skabe en forening, hvor vi fastholder såvel breddegymnastikken som konkurrencegymnastikken. 


Sonja B. Jakobsen 
Formand 
DHG Gymnastik