Årsberetning MARTS 2020

DHG Gymnastik Generalforsamling, tirsdag d. 3. marts kl. 19.00 Klubhuset , Solbakken 23, 5260 Odense S ÅRET DER ER GÅET

MEDLEMMER
Børn og voksne: knap 1000 medlemmer – ca. ½ af hver

FERME QUINDERS TRÆNINGSSITUATION
Denne sæson har været meget turbulent, fordi Klostermarhallen har været lukket ned HELE sæsonen grundet kæmpe vandskade på gulvet – forårsaget af hærværk tilbage i sommeren 2019.  Det har betydet at sæsonen har været meget turbulent, da gode råd var dyre for at finde andre træningssteder. Gymnasterne har måttet pendle til flere forskellige steder. Her kan blot nævnes: Risingskolen, Tornbjerg Gymnasium, CSV hallen, Odense Idrætshal samt yderligere en skole. Vi er taknemmelige for at DHG håndbold har været villige til flytte/afgive nogle af deres træningstider for at hjælpe holdet.

DHG-DAG DEN 30. MARTS 2019 (ca.750 betalende)
En dag som startede med en flot indmarch med deltagelse af mange gymnaster, både store og små. Et af højdepunkterne på sæsonen.
Dagens program viste en vekslen mellem opvisning af den yngste generation til den mere modne generation. Fra piger/kvinder til drenge/mænd.

Vores tilbud i DHG Gymnastik spænder lige fra forældre/barn til motion – over rytmisk gymnastik til spring og Acro  – videre til styrke og kondi og endelig til konkurrence inden for GPR (Grand Prix Rytme) og Sports Acro.

Mange indslag, fra paletten, blev vist på denne dag, og som et nyt indslag i dagens program, viste Crossdance, hvad det står for. Et hold som startede op i september 2018.  Måske indslaget til DHG dagen havde gjort, at holdet ved denne sæson, tiltrak nye og flere medlemmer.

Uddeling af 2 pokaler: 

  • Frede Højmarks vandrepokal – gik til: gymnast Lilli Dinsen
  • Mor/ datter pokal  – gik til: instruktør Nelli Berentzen.

Stor tak til begge modtagere for deres indsats og entusiasme i DHG Gymnastik.
Kasserer Annalise Kristensen blev hædret med hendes 40 års virke i DHG Gymnastik, hvoraf de sidste 39 år som kasserer.
Dagen sluttede, traditionen tro, med spisning og hyggesnak.

DHG’S REPRÆSENTANTSKABSMØDE FOR HOVEDBESTYRELSEN DEN 29. APRIL 2019
Her skal ikke refereres til selve repræsentantskabsmødet men fremhæve enkelte vigtige ting under punktet ”eventuelt”. Merethe Hansen og Joan Hille var blevet indstillet af gymnastikafdelingen til at modtage DHG’s sølvnål. Indstillingen gik på deres virke og store arbejde i DHG Gymnastik. De 2 sølvnåle blev overrakt med klapsalver.

Ved samme møde uddelte Nicolai Gynther DHG’s årsfad til Christel Christensen, som blev givet for hendes indsats i DHG, bl.a. med opgaver på tværs af afdelingerne. Der blev også her givet klapsalve ved overrækkelsen.

DHG’S 50 ÅRS JUBILÆUM DEN 18. + 19. MAJ 2019 
Et Jubilæum for alle afdelinger i DHG.
Jubilæet skulle afvikles som et 2 dages arrangement. Den ene dag, lørdag d. 18.maj,  var foreninger, sportsorganisationer, Odense Kommune, DHG’s æresmedlemmer og andre samarbejdspartnere  inviteret til en lille reception i Klubhuset, Solbakken. Desværre var der ikke så mange som forventet. Denne dag blev dog stadig hyggelig med snak om ”gamle” dage.

Den anden dag, søndag d. 19. maj, blev afviklet som en aktivitetsdag, hvor alle afdelinger skulle være repræsenteret. Dagen var tiltænkt alle, MEN fortrinsvis de unge, som her kunne få mulighed for at se og afprøve de forskellige sportsaktiviteter. For at få de unge til at prøve så mange sportsgrene som muligt, var der blevet arrangeret stationer, hvor mange skulle udføre nogle bestemte øvelser og hvor man så efterfølgende fik et X på et skema, hvor man så sidst på dagen havde mulighed for at blive udtrukket og vinde et gavekort. DHG Gymnastik deltog med Acro , Jumpsters og Team Estella/GPR. Ligeledes gav alle 3 discipliner opvisning. Tak til de 3 aktiviteter/gymnaster samt deres instruktører/hjælpere for indsatsen.

DIR’S (Dalum Idrætring) REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 28. MAJ 2019
Her skal heller ikke refereres til selv repræsentantskabsmødet men fremhæves en enkelt vigtig situation. DHG Gymnastik havde indstillet Team Estella til årets sportspokal, for deres flotte pladsering ved World Cup i æstetisk konkurrence. Lykkeligvis blev Team Estella valgt, af en uvildig gruppe, og fik derfor overdraget pokalen.

DANMARKS SAMFUNDETS 800 ÅRS JUBILÆUM DEN 15. JUNI 2019
Ifm. med denne mærkedag, blev foreninger under Danmarks Samfundet inviteret til at deltage i et stort optog med efterfølgende indlæg, i København. Helle Bonde og Pernille Svensson var de 2 personer, som kom til at repræsentere DHG Gymnastik. En regnfuld dag, men samtidig en oplevelsesrig dag. Mange hundrede havde taget imod tilbuddet og de mange faner vajede i vinden, og regnen, men kunne helt bestemt ikke andet end give et sug i maven af stolthed ved at være dansk.

GYMNASTIKSKOLEN DEN 5.-7. AUGUST 2019
35 børn i alderen 7-13 år. Gymnastikskolen blev afviklet i Dalumskolens gymnastiksal samt udendørsområderne. Nogle fantastiske dage, hvor der blev afprøvet forskellige gymnastiske udfordringer både rytmisk samt spring og Acro. Igen var vi så heldige at få sponsoreret frugt. Frivillige bagte kage.
Instruktører og hjælpere blev honoreret med en dag med biograftur og spisning. Tusind tak til de mange instruktører og hjælpere. Uden jer kunne dagene ikke afvikles gnidningsløst og med fuld aktivitet.
Vi forventer igen i 2020 at afvikle gymnastikskole i dagene 3.-5. august.

FAMILIEDAG DEN 10. NOVEMBER 2019
70 deltagere i Odense Idrætshals træningssal. God stemning og god aktivitet. Tak til de frivillige instruktører, som fik dagen afviklet på en god måde.
LOPPEMARKED DEN 24. NOVEMBER 2019
Acro konkurrence afholdt søndag d. 24.november et Loppemarked i Dalumskolen Aula. Der var sendt melding ud om, at man kunne købe en stand for 75 kr. Der var pæn tilslutning til køb af en stand, men desværre kneb det meget med købere. Formålet med dette loppemarked var, at holdet skal til EUROGYM i Island til sommer, hvilket selvfølgelig ikke er uden omkostninger. Godt initiativ.

JULESTUE DEN 3. NOVEMBER 2019
Knap 100 tilmeldt. Lidt færre end det foregående år. Afviklet, traditionen tro, med Luciaoptog, kaffe og kage, banko samt Amerikansk Lotteri. Hyggelig aften med god stemning.

FYNSKE BANK SPORTSLØRDAG DEN 18. JANUAR:
Et arrangement som afvikles i Odense Idrætshallerne. På denne dag uddeles forskellige pokaler. En af priserne er bl. a. Årets kammerat. Her indstilles en holdkammerat til prisen. Naja Bonnemose fra Acro var indstilles af sine kammerater og var blandt de 5, der var nomineret til prisen. Naja vandt dog ikke prisen, men gik alligevel derfra med blomster og en check på 3.000 kr. Stort tillykke til Naja.

FASTELAVN DEN 23. FEBRUAR 2020
Desværre har vi måttet aflyse i år, 2020, grundet manglende sted at afholde arrangementet. Det skulle have været afholdt i Klostermarkhallen, men igen, grundet reparation af gulvet, var hallen lukket. Det var desværre ikke muligt at finde et andet sted, da de nærliggende haller var booket til anden side.

LARS CHRISTIANSEN 2020
En aften, som afvikles i samarbejde med vores sponsorsamarbejspartner Nordfyns Bank. Banken sponsorerer ikke med likvide midler, men sponsorerer bl.a med arrangementer, så DHG Gymnastik ikke skulle have den økonomiske udgift. I tråd med arrangementet, kan foreningen selv gøre noget, som kan give afdelingen en økonomisk indtægt.

Det betød at DHG Gymnastik skulle afholde et arrangement d. 16. september 2019 i Sanderumhallen med Lars Christiansen (de økonomiske udgifter til L.C. skulle afvikles af Nordfyns Bank). Dette blev desværre aflyst, grundet for få tilmeldinger. Arrangementet blev reetableret torsdag d. 27. 02.2020 i Dalumhallens mødelokale. Efterfølgende er det desværre endegyldigt blevet aflyst.

SPONSORATER
HG havde søgt foreningspuljen om et beløb til en ny Pro-Airtrack. Tilskuddet som blev bevilliget var på 30.000 kr.

KONKURRENCER OG RESULTATER
Oplyses på PP for Sports Acro samt GPR og Æstetisk.

Alt i alt et år med mange udfordringer, opgaver og resultater.

Tak til min bestyrelse for godt samarbejde og en fantastisk frivillig indsats.

Sonja B. Jakobsen,
Formand i DHG’s bestyrelse