dhg crossdance trodser elementerne og danser løs

Selvom vi desværre stadig er mange, der ikke kan dyrke vores elskede holdsport, må vi glæde os over alle dem, der har mulighed for at gennemføre træningen på alternativ vis, udenfor. Et af holdene er DHG Crossdance, der med Eline Gantzhorn i spidsen trodser elementerne og danser løs i regnen.

Glæden hos de udøvende træningsentusiaster er vist ikke til at tage fejl af, og netop fysisk udfoldelse er så afgørende for vores trivsel og velvære. Derfor glæder vi os i DHG (trods situationen) over de hold, der har taget alternative metoder i brug og nu træner sammen – udendørs og med god afstand, afspritning og overholdelse af gældende restriktioner i øvrigt. Efter en periode med online hjemmetræning har også flere af vores konkurrencehold kunnet møde hinanden til udendørs træning til stor fornøjelse for såvel trænere som gymnaster. 

Tak til alle vores instruktører for jeres indsats gennem denne tid og til vores medlemmer for jeres støtte og opbakning. – og til jer, der endnu ikke har mulighed for at mødes med jeres træningsmakkere, hold ud og hold hovedet højt – vi er klar med masser af spændende hold til jer, når Danmark igen er åbent.