MEDLEMMER KAN FORMELT SET IKKE KRÆVE TILBAGEBETALING AF KONTINGENT

På baggrund af Regeringens udmelding her til aften, den 28. januar, om forlængelse af gældende restriktioner til foreløbigt den 28. februar bringer vi nedenstående anbefaling fra DIF, som vi håber, at vores medlemmer i foreningen vil støtte op om:

“Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

Det er DIF’s klare anbefaling, at de enkelte foreninger ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid.

Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmer ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Her kan medlemmerne altså ikke kræve tilbagebtealing af kontingent, når foreningens aktivitet i en periode er aflyst pga. corona-situationen.”

Kilde: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona